Bộ sưu tập

Danh sách liên hệ công tác

1

  Th.sỹ Lê Anh Nhật - Giám đốc trung tâm.
    - Chuyên ngành đào tạo: Thạc sỹ CNTT.
    - Nhiệm vụ: Quản lý, phụ trách tài liệu số, điều hành, giảng dạy.
    - Đt: 0912.844.866
    - Email:leanhnhat@tuyenquang.edu.vn

2

  Hoàng Thị Lan Phương - Phó giám đốc trung tâm
    - Chuyên ngành đào tạo: Phát hành sách.
    - Nhiệm vụ: Quản lý thư viện, phụ trách mượn/trả của phòng giáo trình.
    - Đt: 0978.154.778
    - Email: phuong.tttv78@gmail.com

 

3

  Nguyễn Anh Tuấn
    - Chuyên ngành đào tạo: Thông tin - Thư viện.
    - Nhiệm vụ: Phụ trách mượn/trả của phòng sách giáo trình, thủ kho.
    - Đt: 01695.960.918
    - Email: tuantttv2014@gmail.com

 

4

  Đặng Kim Oanh
    - Chuyên ngành đào tạo: Thông tin - Thư viện.
    - Nhiệm vụ: Phụ trách mượn/trả của phòng sách giáo trình.
    - Đt: 0983.104.489
    - Email: oanhtv2014@gmail.com

5

  Nguyễn Thị Hồng Nhung
    - Chuyên ngành đào tạo: Toán - tin ứng dụng.
    - Nhiệm vụ: đang đi học.
    - ĐT: 0989.782.611.
    - Email: Nguyenthihongnhungtq2014@gmail.com

 

6

  Phạm Hà My 
    - Chuyên ngành đào tạo: Thông tin - Thư viện.
    - Nhiệm vụ: Biên mục máy, phụ trách mượn/trả của phòng sách giáo trình.
    - Đt: 0918.860.960
    - Email: phamhamydhtt@gmail.com

 

7

  Nguyễn Nguyệt Ngàn

    - Chuyên ngành đào tạo: Anh văn.

    - Nhiệm vụ: Phụ trách mượn/trả của phòng sách giáo trình.
    - Đt: 0914.192.101
    - Email: ngomocmien1477@gmail.com

 

8

  Lý Thị Liên

    - Chuyên ngành đào tạo: Quản trị Kinh doanh.

    - Nhiệm vụ: Phụ trách phòng đọc, phụ trách website, biên mục tài liệu điện tử.
    - Đt: 01652.229.218
    - Email: lylien1990@gmail.com

 

9

  Đinh Thị Mai Lịch

    - Chuyên ngành đào tạo: Văn sử.

    - Nhiệm vụ: Phụ trách mượn/trả của phòng sách giáo trình, lấy công văn.
    - Đt: 0976.955.880
    - Email: halich10.12@gmail.com

 

10

Hà Thị Tuyết Nhung

    - Chuyên ngành đào tạo: Ngữ Văn.

    - Nhiệm vụ: Phụ trách phòng đọc, phụ trách website, biên mục tài liệu điện tử.
    - Đt: 01672.067.677
    - Email: hanhung8677@gmail.com

Các tin khác

Thống kê

51169
  • Tài liệu số: 621
  • Tổng lượt truy cập: 51169
  • Hôm nay: 32
  • Hôm qua: 11
  • Tuần này: 96
  • Tuần trước: 228
  • Tháng này: 804
  • Tháng trước: 1580
  • Đang online: 30