banner dong 5banner dong 4banner dong 1
Bộ sưu tập

Danh mục sách mới do Hội Nhà Văn tặng

Số đầu sách: 29. Số bản sách: 60. Ngôn ngữ: Tiếng việt . Do hội Nhà Văn tặng. Sách hiện có tại phòng đọc tầng 4 nhà C

DANH MỤC SÁCH NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN TẶNG NGÀY 31. 03. 2016
STT Tên sách được tặng Tên tác giả Tên NXB Năm XB SL
1 Biển đảo tổ quốc tôi ( hợp tuyển thơ văn viết
về biển đảo Việt Nam)
Nhiều tác giả Văn học 2015 3
2 Cô gái có nốt ruồi son ( tuyển văn xuôi) Xuân Mai Hội nhà văn 2015 2
3 Điều ấy đã xảy ra ( truyện và ký chọn lọc) Hào Vũ Hội nhà văn 2015 2
4 Dòng suối dân ca ( truyện ngắn chọn lọc) Mã A Lềnh Hội nhà văn 2015 2
5 Lịch sử lập quốc Cao Câu Ly - tìm về thời đại của thần thoại Chu Mông (sách hợp tác văn hóa với Hàn Quốc) Kim Ki Heung / Huỳnh
Thị Thu Thảo dịch
Hội nhà văn 2015 1
6 Lý luận nền văn minh Đông Á ( nghiên cứu văn hóa)(sách hợp tác văn hóa với Hàn Quốc) ChoDong - IL / Hà Minh
Thành dịch
Hội nhà văn 2015 1
7 Ngôi đền ( tiểu thuyết) Nguyễn Khắc Phục Hội nhà văn 2015 2
8 Phái đẹp, cuộc đời & cây bút ( tuyển thơ - văn) Nhiều tác giả Hội nhà văn 2015 2
9 Số một và số nhiều ( truyện ký chọn lọc) Tô Hoàng Hội nhà văn 2015 2
10 Tác phẩm Cao Duy Sơn Biên tập: Nguyễn Văn
Sơn
Hội nhà văn 2015 2
11 Tác phẩm Dương Hướng Biên tập: Nguyễn Văn
Sơn
Hội nhà văn 2015 2
12 Tác phẩm Ngô Vĩnh Bình Biên tập: Đào Bá Đoàn Hội nhà văn 2015 2
13 Tác phẩm Ngô Vĩnh Bình Biên tập: Đào Bá Đoàn Hội nhà văn 2015 1
14 Tác phẩm Nguyễn Thị Anh Thư Biên tập: Minh Phước Hội nhà văn 2015 1
15 Thơ Mai Liễu Biên tập: Minh Phước Hội nhà văn 2015 2
16 Thơ Mai Phương Biên tập: Nguyễn Văn
Sơn
Hội nhà văn 2015 2
17 Thơ Nguyễn Trác Biên tập: Minh Phước Hội nhà văn 2015 2
18 Thơ Trần Quang Quí Biên tập:Tạ Duy Anh Hội nhà văn 2015 2
19 Thơ và trường ca  Kim Chuông Hội nhà văn 2015 2
20 Tiểu thuyết Nguyễn Hoàng Thu Biên tập: Đào Bá Đoàn Hội nhà văn 2015 2
21 Truyện Kiều - so sánh và luận bình ( kỷ niệm 250 năm ngày  sinh Đại thi hào Nguyễn Du danh nhân văn hóa Thế giới : 1765 - 2015) Nhiều tác giả / tuyển
 chọn,…: Nguyễn Hữu
 Sơn
Văn học 2015 3
22 Truyện ngắn chọn lọc Trần Đức Tiến Hội nhà văn 2015 2
23 Truyện ngắn Trần Chiến Biên tập: Đào Bá Đoàn Hội nhà văn 2015 2
24 Tuyển thơ Văn Lê Biên tập: Nguyễn Văn
Sơn
Hội nhà văn 2015 2
25 Võ Thanh An - thơ biên tập: Đào Bá Đoàn Hội nhà văn 2015 2
26 Xuân Thiều  toàn tập - tập 1: tiểu thuyết
( bốn tập)
Sưu tầm,...: Ngô Vĩnh
Bình
Văn học 2015 3
27 Xuân Thiều  toàn tập - tập 2: tiểu thuyết
( bốn tập)
Sưu tầm,...: Ngô Vĩnh
Bình
Văn học 2015 3
28 Xuân Thiều  toàn tập - tập 3: truyện ngắn, truyện vừa  ( bốn tập) Sưu tầm,...: Ngô Vĩnh
Bình
Văn học 2015 3
29 Xuân Thiều  toàn tập - tập 4: ký sự, truyện thiếu nhi, tiểu luận phê bình, thơ ( bốn tập) Sưu tầm,...: Ngô Vĩnh
Bình
Hội nhà văn 2015 3
        Cộng: 60

Thống kê

65535
  • Tài liệu số: 621
  • Tổng lượt truy cập: 65535
  • Hôm nay: 138
  • Hôm qua: 100
  • Tuần này: 238
  • Tuần trước: 513
  • Tháng này: 1856
  • Tháng trước: 0
  • Đang online: 28