Bộ sưu tập

Thông tin chi tiết tài liệu in

306.4/HUN
Văn hoá du lịch
Nguyễn, Phạm Hùng
Hà Nội:Đại học Quốc gia,2017
563 tr.:bảng;24 cm.
Trình bày những vấn đề chung về văn hoá du lịch; văn hoá vật thể trong phát triển du lịch; văn hoá phi vật thể trong phát triển du lịch; du lịch văn hoá và các lĩnh vực du lịch văn hoá...
Du lịch,Văn hóa,
Sách
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053081 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053077 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053078 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053089 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053094 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053088 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053087 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053080 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053086 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053091 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053082 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053083 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053079 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053085 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053090 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053084 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053093 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053076 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053092 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053075 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn

Thống kê

56156
  • Tài liệu số: 621
  • Tổng lượt truy cập: 56156
  • Hôm nay: 7
  • Hôm qua: 33
  • Tuần này: 129
  • Tuần trước: 551
  • Tháng này: 1059
  • Tháng trước: 2139
  • Đang online: 6