Bộ sưu tập

Thông tin chi tiết tài liệu in

628.3/HUN
Kỹ thuật xử lý nước thải
Trịnh, Lê Hùng
Tái bản lần thứ 4. -Hà Nội:Giáo dục,2012
175 tr.:minh họa;24 cm.
Giới thiệu chung về nước và xử lí ô nhiễm môi trường nước, đặc trưng chủ yếu của nước thải và các phương pháp phân tích xác định một số chỉ tiêu của nước thải; kĩ thuật xử lí nước thải sơ bộ bằng phương pháp trung hoà, lắng gạn, lắng nhanh bằng phương pháp sinh học..., và một số công trình xử lí nướ
Kĩ thuật, Xử lí nước thải,
Sách
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053046 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053041 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053037 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053035 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053044 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053034 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053030 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053039 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053043 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053027 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053032 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053028 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053033 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053029 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053036 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053040 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053045 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053038 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053042 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053031 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn

Thống kê

58191
  • Tài liệu số: 621
  • Tổng lượt truy cập: 58191
  • Hôm nay: 85
  • Hôm qua: 32
  • Tuần này: 0
  • Tuần trước: 272
  • Tháng này: 1500
  • Tháng trước: 1594
  • Đang online: 17