Bộ sưu tập

Thông tin chi tiết tài liệu in

333.7/ANH
Giáo trình xã hội học môi trường
ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Nguyễn, Tuấn Anh
Tái bản lần thứ nhất. -Hà Nội:Đại học Quốc gia,2016
231 tr.:hình vẽ, bảng;24 cm.
Giới thiệu nhập môn xã hội học môi trường. Một số quan điểm lý thuyết trong nghiên cứu xã hội học môi trường. Những chủ đề cơ bản của xã hội học môi trường. Truyền thông môi trường. Môi trường ở Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và những vấn đề đặt ra
Môi trường, Xã hội học, Giáo trình
Sách
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053126 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053127 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053139 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053138 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053137 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053133 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053134 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053125 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053124 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053128 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053123 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053122 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053121 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053120 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053136 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053132 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053130 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053129 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053135 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053131 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn

Thống kê

58234
  • Tài liệu số: 621
  • Tổng lượt truy cập: 58234
  • Hôm nay: 128
  • Hôm qua: 32
  • Tuần này: 0
  • Tuần trước: 272
  • Tháng này: 1543
  • Tháng trước: 1594
  • Đang online: 24