Bộ sưu tập

Thông tin chi tiết tài liệu in

381/ÐAO
Giáo trình marketing căn bản
ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Quốc dân
Trần, Minh Đạo
Tái bản lần thứ 4. -Hà Nội:Đại học Kinh tế Quốc dân,2013
407 tr.:hình vẽ, bảng;21 cm.
Giới thiệu những quan điểm quản trị Marketing đã chi phối cách thức doanh nghiệp tham gia vào thị trường, nhằm đánh giá cao vai trò của quan điểm Marketing và quan điểm Marketing đạo đức - xã hội, tập trung làm rõ bí quyết của Marketing hiện đại
Tiếp thị, Giáo trình,
Sách
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00052993 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053010 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053011 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053008 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053006 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053007 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053004 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053002 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053003 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053000 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053005 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00052994 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00052997 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00052996 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00052999 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00052998 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053009 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053001 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00052988 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00052989 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00052990 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00052987 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00052991 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00052992 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00052995 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn

Thống kê

58211
  • Tài liệu số: 621
  • Tổng lượt truy cập: 58211
  • Hôm nay: 105
  • Hôm qua: 32
  • Tuần này: 0
  • Tuần trước: 272
  • Tháng này: 1520
  • Tháng trước: 1594
  • Đang online: 37