Bộ sưu tập

Thông tin chi tiết tài liệu in

658.8/THO
Giáo trình hành vi người tiêu dùng
ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Marketing
Vũ, Huy Thông
Tái bản lần thứ nhất. -Hà Nội:Đại học Kinh tế Quốc dân,2014
423 tr.:hình vẽ, bảng;21 cm.
Trình bày tổng quan về hành vi người tiêu dùng. Phân tích ảnh hưởng của môi trường văn hoá, giai tầng xã hội, gia đình, nhân cách và lối sống tới hành vi người tiêu dùng. Nghiên cứu hành vi với việc mua sắm của khách hàng
Hành vi, Người tiêu dùng, Giáo trình
Sách
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053108 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053102 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053105 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053101 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053100 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053104 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053109 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053098 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053106 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053097 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053096 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053103 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053107 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053099 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn giáo trìnhTầng 1GT.00053095 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn

Thống kê

56170
  • Tài liệu số: 621
  • Tổng lượt truy cập: 56170
  • Hôm nay: 21
  • Hôm qua: 33
  • Tuần này: 143
  • Tuần trước: 551
  • Tháng này: 1073
  • Tháng trước: 2139
  • Đang online: 10